Bezpieczeństwo użytkowania - antypoślizgowość

od R9 do R12

Niebezpieczeństwo wypadku z powodu śliskich podłóg - niekoniecznie!

Marmor - Glanz Polska pomaga zminimalizować ryzyko zdarzeń spowodowanych śliską powierzchnią poprzez zastosowanie właściwych procesów obróbki podłóg wykonanych z kamienia naturalnego oraz dzięki systemowi Lotus ®. Pomiary parametrów antypoślizgowości to kolejny przedmiot działalności Marmor - Glanz Polska.

Antypoślizgowość stanowi jedną z najważniejszych właściwości powierzchniowych kamienia naturalnego, która wpływa na jego zastosowanie, gwarantujące bezpieczne poruszanie się w konkretnych pomieszczeniach Ważne jest, aby kamień naturalny nie był śliski i dotyczy to powierzchni zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, na zewnątrz i wewnątrz. Parametr ten oznaczony jest od R9 do R12. Im większa cyfra, tym mniej śliska powierzchnia. Do użytku domowego bezpieczne jest na ogół zastosowanie powierzchni o niższym współczynniku, ale już w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych, w tzw. strefach mokrych, wymagany jest większy współczynnik antypoślizgowości.

 

×

Zostaw do siebie kontakt

Odpowiedzi na pytania dotyczące czyszczenia i renowacji kamienia nie są proste

Zostaw nam kontakt do siebie.
Nasz pracownik, specjalista od renowacji i konserwacji kamienia naturalnego za chwilę się odezwie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępnę są na stronie kontaktowej.