Miejsce: Hotel Holiday Inn - Dąbrowa Górnicza
Zadanie: Renowacja lady barowej wykonanej z Trawertynu.
Szczegóły: Brak połysku, liczne zadrapania i zanieczyszczenia spowodowane użytkowaniem.

Holiday Inn Dabrowa Gornicza 6

Holiday Inn Dabrowa Gornicza 5

Holiday Inn Dabrowa Gornicza 4

Holiday Inn Dabrowa Gornicza 2

Holiday Inn Dabrowa Gornicza 3

 

 Holiday Inn Dabrowa Gornicza 1